Digitālo prasmju resursi

0
Resursi

IKANOS pašnovērtējuma testi

Pašnovērtējuma rīks dažādām mērķauditorijām, lai novērtētu digitālās prasmes, atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp piecām jomām.

  • 11. novembra, 2022. gads
0
Resursi

IT Fitness pašnovērtējuma tests

Digitālo prasmju un zināšanu pašnovērtējuma tests skolēniem, studentiem un viņu pedagogiem, ko izstrādājusi Slovākijas IT asociācija.

  • 7. novembra, 2022. gads
0
Resursi

Digitālo prasmju indikators 2.0

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs ir sagatavojis ziņojumu, kurā ir iekļauta atjaunināta metodika digitālo prasmju mērīšanai.

  • 23. oktobra, 2022. gads
0
Resursi

Get Smarter viedtālruņu lietošanas ceļvedis

Ceļvedis ir digitālo prasmju resurss, kura mērķis ir palīdzēt viedtālruņu lietotājiem, pilnvērtīgi izmantojot tā sniegtās iespējas. Iniciatīva ir daļa no Maltas digitālās stratēģijas.

  • 9. augusta, 2022. gads
0
Resursi

Mācību programma zināšanu un prasmju pilnveidei kiberdrošības jomā

Kampaņas “Get Cyber Skilled” ietvaros tika izstrādāta mācību programma, kas ietver četrus mācību moduļus ar mērķi atbalstīt pedagogus, vecākus, un IKT kopienu līderus, kuri īsteno aktivitātes jauniešu digitālo prasmju un kiberdrošības zināšanu pilnveidei.

  • 8. augusta, 2022. gads